Det politiska uppdraget


Som politiker företräder du både de som har valt dig och de åsikter som vi har enats om i Miljöpartiet. Du förvaltar också vårt gemensamma samhälle. Det är din uppgift att i olika situationer under mandatperioden, försöka göra det bästa möjliga utifrån de förutsättningar som är där du bor och i den tid du verkar.

Det är du och de andra som är valda politiker som ser till att våra visioner blir till politik som går att genomföra. Grunden i ett framgångsrikt politiskt arbete är en mångfald av idéer, prioritering och en demokratisk struktur. Välplanerade möten är en bra början till detta.

Prioritera

För att vara effektiv så måste man kunna prioritera. Det kräver att gruppen prioriterar tillsammans och justerar sina prioriteringar tillsammans. Vi har samlat tips och råd för arbetet med prioritering.

Möteshandlingar

För att få inflytande och kunna påverka är det viktigt att ha bra rutiner för inläsning av handlingar samt hur uppgifter kan kollas upp.

Underordnade sidor (2): Möteshandlingar Prioritera