Möteshandlingar


Som politiker har du begränsat med tid därför är det viktigt att prioritera och fördela ansvaret och att ta reda på mer om det som är viktigt för att genomföra era prioriterade frågor.

Läs mer: Om möteshandlingar och formalia

Hur gör jag?


Dela material  med varandra

Dela handlingar och annat material med varandra i politiska gruppen. 

Miljöpartiets riksorganisation har tagit fram en standardstruktur för att dela dokument. Om inte din avdelning använder den. Kolla hur de gör istället.