Prioritera


Den som inte kan prioritera kan inte styra. För att driva politik så framgångsrikt som möjligt, gäller det att vara effektiv. Stora förändringar kräver nästan alltid att fler politiker genomför åtgärder på sina fackområden samtidigt. För att gruppen ska kunna jobba i hop i rätt ordning mot samma mål, krävs det att gruppen är överens om hur prioriteringen ser ut vid varje tillfälle. Det kräver att gruppen prioriterar tillsammans och justerar sina prioriteringar tillsammans.