Diskussion och samarbete

Samarbete

Här kan du som är politiker samverka med andra politiker från Miljöpartiet. Sidan riktar sig till politiker i kommuner, regioner, på riksnivå och på EU-nivå. På den här sidan finns diskussion och övergripande information för dig som är vald till ett politiskt uppdrag. Dessutom finns särskilda ämnesforum för områden där det antingen finns Miljöpartister som är ministrar eller aktiva officiella nätverk.

Ämnesforum

Övergripande politik

Diskussion


Dokument

A 4.12 Ämnespolitik