Gruppledare och landstingsråd

Samverkan mellan politiker på övergripande nivå
Här kan du som är politiker på övergripande nivå samverka med andra politiker från Miljöpartiet. Sidan riktar sig till politiker i kommuner, regioner och på riksnivå.

Diskutera med andra gruppledare och landstingsråd

https://groups.google.com/a/mp.se/forum/m/#!forum/gruppledare-och-landstingsrad-diskussion_grupp

Utskick

https://groups.google.com/a/mp.se/forum/m/#!forum/gruppledare-och-landstingsrad_grupp
  • Gruppledare och landstingsråd