Kontakt med avdelningen


Demokrati kräver struktur

Om vi som parti vill involvera fler i den demokratiska processen är det viktigt att vi har strukturer för hur påverkan ska kunna ske, vilka delar och frågor som vi kan påverka genom politiska beslut, vilka de viktiga styrdokumenten är och hur vi kan förändra dessa.

Struktur ökar delaktigheten och motverkar informell makt

För att vi ska få igenom vår politik och kunna vara strategiska kommer det krävas av oss att vi har ordentliga strukturer för:
  • Hur medlemmarna ska få information om hur det går för våra förtroendevalda i arbetet med våra prioriterade frågor som vi gick till val på,
  • Hur medlemmarna kan påverka i viktiga vägval under mandatperiodens gång,
  • Hur medlemmarna ska kunna vara med och planera långsiktiga strategier.

Information är makt

Som politiker har du alltid informationsövertag gentemot medlemmarna och troligen är du dessutom ganska upptagen. Om det i praktiken ska vara möjligt för medlemmarna att påverka kräver det strukturer. Olika sätt att ge inflytande på ett ostrukturerat sätt i olika situationer kanske kan kännas som ett öppet klimat, men i realiteten blir det bara vissa som ibland får inflytande och informell makt.

Läs mer: Om demokrati och struktur

Hur gör jag?


Gör rätt sak vid rätt tillfälle

Vad som är möjligt att genomföra påverkas starkt av vilken tid i mandatperioden det är.