Kontakt med omvärlden


Att vara politiker är på många sätt att kunna hantera relationer. Det som du gör som politiker gör du i relation till många andra grupper och arenor. Ibland är det olika regler för hur du kan uppträda i olika av dessa sammanhang.

Eftersom de personer du har att göra med oftast rör sig mellan olika sammanhang är det troligt att det du gör i ett sammanhanget påverkar vad du gör i ett annat sammanhang. 

Ju fler personer som förekommer i ett sammanhang och ju mer inflytande du har desto större behov av att uppträda på ett sätt som kan accepteras i alla de sammanhang du rör dig i.

En god regel är att aldrig uttrycka något som du inte kan stå för om det står på en löpsedel.

Hur gör du praktiskt?

Läs om metoder och verktyg för kommunikation på sidan: Kommunicera politik