Relationer till organisationer och företag


Relationer till organisationer och företag är viktiga ur flera aspekter och därför bra om ni har ett medvetet arbete kring. Dels är det bra för er politikutveckling att ha goda relationer med aktörer som antingen påverkar de frågor ni tycker är viktiga eller som påverkas av er politik.  Dels hjälper detta er även med att etablera en bild av Miljöpartiet som aktiva och relevanta.


Ni får regelbundet viktig återkoppling på det ni gör och ni sprider era politiska idéer till fler.


Läs mer: Om hur ni kan arbeta praktiskt med relationer till organisationer och företag