Relationer i partiet


Partiet består av olika delar med olika roller:
  • Partiorganisationen som ansvarar för att partiet fungerar och att medlemmarna får möjlighet att utöva demokratiskt inflytande.
  • Den politiska organisationen som ansvarar för att driva partiets politik.
Partiorganisationen och den politiska organisationen behöver så klart också samarbeta för att kunna driva grön politik engagera sina medlemmar och politiker.