Relationer till andra partier


Som politiskt parti kan man antingen ingå i ett politiskt samarbete som styr landet, regionen eller kommunen. eller vara i opposition. 

Om man är med och styr ska man hålla ingångna överenskommelser, ha förmöten och vara bekräftande och generösa mot varandra utåt även om förhandlingarna är hårda.

Om man är i opposition är det viktigaste att veta hur de övriga partierna tänker och vad som är viktigt för dem så att man kan ta ställning till om man ska driva opposition själv eller i hop med andra partier.

Läs mer: Om relationer till andra partier