Relationer till tjänstemän


Den beslutade politiken genomförs av tjänstemän. Deras uppgift är att genomföra det som politikerna beslutat tillsammans. Tjänstemän är bra informationskällor men det är i inte de som ska övertalas att genomdriva en viss politisk inriktning.

Läs mer: Om hur du kan använda tjänstemännen