Planera vilken politik som ska genomföras

Planera vilken politik som ska genomföras och hur. Utgå från de politiska dokument som fastställts av partiet redan tidigare och prioritera max 10 frågor som ni vill genomföra under mandatperioden.

Vilken politik behöver vi ha koll på?

  • Partiprogrammet


  • Lokala/regionala handlingsprogrammet


  • Politisk överenskommelse (vid majoritet)


  • De gröna prioriterade frågorna


  • Budgeten - det främsta styrdokumentet


Den politiska överenskommelsen (vid majoritet) ska baseras på de gröna prioriterade frågorna - och de bör helst inte vara fler än tio. Det är svårt att klara mer än tio om man ska få de tio “gjorda”.


Kartlägg hur politiken ska genomföras

Har ni räknat hur många frågor ni har? Har ni gjort en kartläggning så att ni vet i vilka nämnder/styrelser de ska drivas i?


Om nej - då börjar vi att prata om det - Risker:
annars att det kommer ut anonymt - att det inte blir mp-frågor vid framgång
de som är nödvändiga för att frågorna ska nå framgång inte har koll på det
att frågorna inte följs över tid - utan släpps och hamnar i glömska.


Metod: lista och numrera de prioriterade frågorna. kartlägg. ta upp dem på fullmäktigegruppmöten - involvera dem som driver dem i rapporteringen/avstämningarna, återrapportera på medlemsmöten - berätta för medborgarna. Ett sätt att strategiskt och uthålligt driva mp-politik och göra den synlig.


Frågorna ska också in i budgeten. Koncentrera er på de frågorna! Har man för många frågor finns det risk att man tappar fokus. Har ni 22 måste ni ändå välja vilka tio som är viktigast. (det blir troligen inte fler än tio ändå - men vilka kan bli ad hoc om man inte prioriterat).


När ni prioriterar - tänk så här:

Politiken (vad är viktigast - vilka frågor är konkreta nog att kunna genomföras NU - jobba på dem - om de inte är konkreta nog; konkretisera och budgetsätt - så kan de kanske komma med i budgeten år 2)


Personerna (hur ser gruppen ut? - två i fullmäktige eller sju? spelar roll. Stötta personerna - bygg grupp.


Posterna (har ni poster där era prioriterade frågor kan genomföras - eller är det så att alla prioriterade frågor ligger i nämnder där bara andra partier sitter? krävs ett mkt aktivt opinionsbildande arbete för att få ett folkligt stöd och tryck i frågan - via ks och kf - där man har företrädare.)

Hur gör jag?


Olika aktiviteter behöver genomföras under olika delar av mandatperioden. Ungefär i mitten av mandatperioden bör arbetet med att utveckla politiken göras.
 
Studiecirklar kan var en bra form för att prioritera och konkretisera sin politik.