Just nu

Interna händelser

Januari
20-21. SKL-gruppen möte.
21-22. KL-kommittén möte.

Februari
27. Dialogkonferens.

Mars
9-10. SKL-gruppen möte.


SKL-möten 2016
20 - 22 januari
9 - 11 mars
13 - 15 april
18 - 20 maj
8 - 10 juni
14 - 16 september
5 - 7 oktober
16 - 18 november
14 - 16 december

Externa händelser