Kommunicera politik


Ett utspel eller kampanjaktivitet utan koppling till politiskt förslag blir tandlöst. Men det är också viktigt att vi i den samlade kommunikationen har en riktning i vad vi vill och hur vi uppfattas.  Alltså hur vi vill kommunicera och bli uppfattade. Oavsett om vi har ett medvetet tänk kring hur vi vill uppfattas eller inte så kommer det vi säger att uppfattas på särskilda sätt av den som lyssnar/läser. Därför kan det vara bra att vara medveten om det och styra på vilket sätt vi kommunicerar.

Hemsida

Innehållet på Miljöpartiets hemsidor ska i första hand rikta sig till potentiella väljare och sympatisörer som vill veta partiets grundläggande åsikter och vilka som representerar partiet. Därför finns det hemsidor för alla distrikt och lokalavdelningar med grundläggande kontaktinformation som hämtas från medlemsregistret och möjlighet att lägga upp partiets viktigaste frågor på ett snyggt och enkelt sätt.

Läs mer: 

Sociala medier

Sociala medier är det samlingsnamn på medier där alla kan vara publicister, debattera, bilda opinion och reagera. Det finns inte ett recept för att lyckas med sociala medier, men det finns ett par saker att tänka på.

Press och annan massmedia

Som företrädare för ett politiskt parti kan du planera din kommunikation så att du påverkar vad som diskuteras i samhällsdebatten men du måste också kunna svara på frågor som du inte vill ha och skaffa dig tid att tänka efter.

Därför är det viktigt att det finns en långsiktig plan för vilken bild av partiet som vi vill ha ut i massmedia så att rätt saker kan sägas när det blir tillfälle.

Med medlemmar och förtroendevalda

Ju större avdelning och ju mer inflytande i styret av samhället. Desto större behov av att kommunicera och förklara politik och avvägningar för medlemmarna och kanske även till de förtroendevalda. Miljöpartiet arbetar med en modell som går ut på att ge alla medlemmar möjligheten att på verka organisationen på övergripande nivå, ge förtroendevalda den information och de verktyg de behöver för att kunna sköta det dagliga arbetet och aktiva medlemmar möjligheten att bidra med sin insats när de vill och hinner.

Hur gör jag?


Läs mer i materialet till Grattis du är förtroendevald