Med medlemmar och förtroendevalda


Innehåll i kommunikationen

En samlad bild av vad som händer i organisationen, Mp har valt att informera funktionärer och politiker tillsammans. Organisationsnytt

Aktiva medlemmar

Alla medlemmar enligt stadgarna

Handlingar mm inför möten
Kommunpolitiska möten Chattar etc, delade dokument etc

Styrelsens dokument

Nätverk

Diskussionsforum


Hur gör jag?

Diskussion och samarbete


Mall och instruktioner för nyhetsbrev

Utskickslistor


Engagera dig