Press och Media


Som företrädare för ett politiskt parti kan du planera din kommunikation så att du påverkar vad som diskuteras i samhällsdebatten men du måste också kunna svara på frågor som du inte vill ha och skaffa dig tid att tänka efter.

Arbetet gentemot press och media måste ofta bestå av att hantera en situation som uppkommit utan att den är en del av vår planering för hur vi skulle vilja kommunicera. Massmedia är antagligen den kanal som bäst når våra mindre aktiva väljare och sympatisörer eftersom det är information som de tar del av dagligen. Det är också det media där politiska experter bedömer vår politik och läses av en bred allmänhet. Det som skrivs i massmedia är dessutom ofta en viktig grund för det som sprids i sociala medier. 


Därför är det viktigt att det finns en långsiktig plan för vilken bild av partiet som vi vill ha ut i massmedia så att rätt saker kan sägas när det blir tillfälle.

Läs mer: Om att arbeta med press och media

Hur gör jag?

Uppdatera uppdragsregistret

Lägg in era förtroendeposter i Miljöpartiets uppdragsregister så kan ni nås av information från riksorganisationen. Det går också att anmäla förändringar till service@mp.se.

När journalisten ringer

När journalisten ringer, be att få återkomma.


Koppla politik och kommunikation