Kontakt

Miljöpartiets partikansli
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm
08-545 224 50, fax 08 545 224 60
service@mp.se

Ansvarig tjänsteman för kontakter med kommun- och landstingspolitiker
Jan Hagman
08-545 224 52
jan.hagman@mp.se

Ansvarig tjänsteman för SKL-gruppen
Fredrik Nilsson
08-786 60 62
fredrik.nilsson@mp.se

Kontaktperson för Miljöpartister i Kommunerna
Maria Frisk
maria.frisk@mp.se

Kontaktperson för Miljöpartister i Landstingen
Susanne Nordling
susanne.nordling@mp.se

Kontaktperson SKL-gruppen
Karin Thomasson
karin.thomasson@mp.se

100 12 Stockholm
Riksdagens växel, 08-786 40 00