Organisation


KL-kommittén
Gemensamt organ för styrelserna för MIK och MIL.

Miljöpartister i kommunerna MIK
Samverkansorganisation för kommunpolitiskt aktiva

Miljöpartister i landsting/regioner MIL
Samverkansorganisation för politiskt aktiva i landsting och regioner