Politisk organisation


EU-parlamentet

Miljöpartiets fyra ledamöter i Europaparlamentet arbetar för ett grönare och öppnare EU.

Riksdag och regering

Riksdag
I senaste valet till riksdagen röstade 4,4 % på Miljöpartiet. Därför är 15 av riksdagens 349 ledamöter gröna. Läs mer om dem på deras egna sidor.

Kommuner och landsting

Kommun och landstingskommittén (KL-kommittén)
För att stärka arbetet med att utveckla det politiska arbetet i kommuner och landsting har riksorganisationen ingått ett avtal med styrelserna för Miljöpartister i Kommunerna (MIK) och Miljöpartister i Landsting/Regioner (MIL) att utgöra en gemensam kommitté i riksorganisationen och därigenom tillgång till kansliresurser samtidigt som det blir en tydligare gemensam verksamhetsplanering.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
SKL-gruppen är Miljöpartiets representanter i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 20 landsting/regioner.
SKL-gruppen bereder och yttrar sig över i princip alla viktiga statliga utredningar och förslag som berör området kommuner och landsting. Gruppen medverkar också i och bevakar SKL:s arbete gentemot medlemskommunerna/landstingen/regionerna. Arbetet bedrivs i nära samarbetet med Kommun- och landstingskommittén och partiet i övrigt.

Landsting och regioner

Miljöpartiet har representation i 13 av landets  20 regioner.

Kommuner

Miljöpartiet finns representerat i 199 kommuner.