Kommuner


Miljöpartiet finns representerat i 258  kommuner. I 136 av dessa ingår MP i någon form av styre.
Utbyt motioner och annat material.
Vill du bidraga med egna tips och underlag så kontakta jan.hagman@mp.se