Miljöpartister i landsting/regioner MIL

Presentation av styrelsen för miljöpartister med landstings- eller regionuppdrag

Styrelse för MIL

Susanne Nordling, SLL
Karin Österberg, Jämtland
Nicklas Attefjord, VGR
Jessica Rydell, Kalmar 
Stefan de Maecker, Gotland

Nätverkets syfte är att stärka Miljöpartiet i landets landsting och regioner.

Nätverket arrangerar bland annat kommun- och landstingsdagarna för Miljöpartiet tillsammans med Miljöpartister i kommunerna (MIK) och minst två möten till under året.
Det hålls också ett antal träffar för region- och  landstingsråd i samarbete med vår riksdagsgrupp.

Flera rapporter har tagits fram till exempel inom trafik och sjukvård.

Ett avtal mellan MIL, MIK och Mp Riks har resulterat i en kommitté som ska ha hand om övergripande frågor för de tre parterna, samtidigt som MIL och MIK finns kvar som separata organisationer för kommun- respektive landstingsspecifika frågor.


Kontaktperson MIL
Susanne Nordling