SKLgrupp

Information om Miljöpartiets förtroendevalda i Sveriges Kommuner och Landsting SKL
SKL-gruppen är Miljöpartiets representanter i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 20 landsting/regioner.

SKL-gruppen bereder och yttrar sig över i princip alla viktiga statliga utredningar och förslag som berör området kommuner och landsting. Gruppen medverkar också i och bevakar SKL:s arbete gentemot medlemskommunerna/landstingen/regionerna. Arbetet bedrivs i nära samarbetet med Kommun- och landstingskommittén och partiet i övrigt. Gruppen välkomnar input och synpunkter. Gruppen träffas en gång per månad, som regel på SKL:s förbundshus i Stockholm.

Efter valet 2014 så har Miljöpartiet tillsammans med S och V majoritet i styrelsen för SKL. Den nya styrelsen tillträdde i samband med SKL-kongressen den 24 mars 2015. Se mer info på SKLs hemsida.

Gruppledare är Karin Thomasson.
Lista över övriga ledamöter finns längre ner på sidan.

MÖTEN 2017

15 - 17 november
13 - 15 december


Representanter från 24 mars 2015.

Styrelsen Fjärde vice ordförande och ledamot i arbetsutskottet:

Karin Thomasson, kommunalråd, Östersunds kommun


Styrelsen ledamot:

Birgitta Losman, regionråd, Västra Götalandsregionen


Styrelsen ersättare och ersättare i arbetsutskottet:

Från 20 maj 2016

Daniel Helldén, Borgarråd, Stockholm


Delegationer


Förhandlingsdelegationen, Ersättare:

Tony Johansson, Västra Götaland


Sjukvårdsdelegationen, Ledamot:

Anders Åkesson, regionråd, Region Skåne


Sjukvårdsdelegationen, Ersättare:

Susanne Nordling, landstingsråd, Stockholm


Revisonsdelegationen, Ledamot:

Monica Brodén, kommunrevisor och regionrevisor, Norrköpings kommun och Region

Östergötland


Beredningar


Beredningen för Tillväxt och Regional utveckling, Ordförande:

Birgitta Losman, regionråd, Västra Götalandsregionen


Beredningen för Tillväxt och Regional utveckling, Ersättare:

Mätta Ivarsson, regionråd, Region Skåne


Beredningen för Digitalisering, Vice ordförande:

Agneta Granström, landstingsråd, Norrbottens läns landsting


Beredningen för Samhällsbyggnad, Ledamot:

Mats Gunnarsson, regionråd, Region Örebro


Beredningen för Samhällsbyggnad, Ersättare:

Märta Stenevi, kommunalråd, Malmö kommun


Beredningen för Primärvård och Äldreomsorg, Ledamot:

Jessica Rydell, landstingsråd, Kalmar läns landsting


Beredningen för Primärvård och Äldreomsorg, Ersättare:

Agneta Luttropp, nämndordförande, Västerås kommun


Beredningen för Socialpolitik och Individomsorg, Ledamot:

Åsa Lindhagen, socialborgaråd, Stockholms kommun


Beredningen för Socialpolitik och Individomsorg, Ersättare:

Katerin Mendez, KF, Malmö


Beredningen för Kultur och fritid samt Folkbildningsrådets representantskap

Ledamot:

Henrik Blind, kommunstyrelsen, Jokkmokks kommun


Beredningen för Utbildningsfrågor, Ledamot:

Karin Pleijel, kommunalråd, Göteborgs kommun


Beredningen för Utbildningsfrågor, Ersättare:

Lotta Wedman, kommunalråd, Ludvika kommun


Beredningen för demokratifrågor, Ledamot:

Margareta Fransson, gruppledare, Östergötlands landstingÖvriga uppdragEuroparådets kommunalkongress, lokala kammaren, Ersättare:

Inger Schörling, fullmäktigeledamot, Gävle kommun


Valnämnden, Ledamot:

Caisa Lycken, valnämndsordförande, Uppsala kommun


Valnämnden, Ersättare:SOS Alarm, Revisor:

Göran Larsson, Västra Götalandsregionen


LÖF, Revisor:

Johan Edstav, landstingsråd Uppsala

KPA AB, Revisorssuppleant:  Vivianne Gunnarsson, Stockholms kommun


KPA Livförsäkring, Revisorssuppleant:

Viveca Kittredge, Nyköpings kommun


Justerare på valkongressen:

Michel Silvestri, Stockholms läns landsting


Valkongressens valutskott, Ledamot:

Tony Johansson, hälso- och sjukvårdsgruppledare, Västra Götalandsregionen


Kontaktperson SKL-gruppen
Karin Thomasson
karin.thomasson@mp.se

Ansvarig tjänsteman för SKL-gruppen


AKTUELLA FRÅGOR

Den 18 november tog SKL.s styrelse beslut om ett antal remissyttranden. Bland annat ställde SKL sig positiva till att ett nationellt skogsprogram för Sverige tas fram. I det sammanhanget lyfts också bland annat att strandskyddet bör göras mer rättvist över landet, och att SKL ser positivt på industriellt träbyggande.Underordnade sidor (1): SKL-nytt